افزایش ۷۵ درصدی سود سیمان فارس

به گزارش رهنمون  سرمایه ، جلسه بررسی عملکرد ۹ماهه(منتهی به ۳۰آذر ۱۳۹۸)و بررسی بودجه سال آتی سیمان فارس، یکشنبه۲۲دی ماه درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش مدیرعامل سیمان فارس، خبر از رشد عملکرد فروش ۹ماهه شرکت بودجه داده و رشد ۲۶درصدی درآمد فروش در مقایسه با بودجه مصوبه و افزایش ۵۰درصدی به نسبت دوره قبل اعلام شد.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم نشان داد، این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده ۹ ماهه، ۵۱درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد۷۵ درصدی سود خالص را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که در این جلسه رضاجمارانیان مدیرعامل سیمان تامین، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، علیرضا بستانیان مدیرعامل سیمان فارس و سایر مدیران هلدینگ حضور داشتند.

منبع : بورس