عرضه ۸۰ تن شمش آلیاژی آلومینیومی ایرالکو

فردا سه‌شنبه ۲۴ دی ماه، ۲۰ تن شمش آلیاژ ADC12 و ۶۰ تن شمش آلیاژ AS7U3G شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در بورس کالا عرضه می‌شود.

به گزارش  رهنمون ، فردا سه‌شنبه ۲۴ دی ماه، ۲۰ تن شمش آلیاژ ADC12 شرکت‌‌ آلومینیوم ایران به قیمت ۲۵۴ هزار و ۸۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه ۱۵ دی ماه) که این محصول آلومینیومی به قیمت ۲۵۳ هزار و ۸۲ ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شد، یک درصد رشد دارد.

شرکت ایرالکو در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه،۲۰ تن شمش آلیاژ ADC12 عرضه می‌کند که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه ۱۵ دی ماه) که ۱۴۰ تن عرضه داشت، ۸۶ درصد کاهش یافته است.

فردا سه‌شنبه ۲۴ دی ماه، ۶۰ تن شمش آلیاژ AS7U3G شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به قیمت ۲۵۲ هزار و ۵۵۵ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه ۱۵ دی ماه) که این محصول آلومینیومی به قیمت ۲۵۰ هزار و ۸۰۲ ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شد، یک درصد رشد دارد.

شرکت ایرالکو در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه،۶۰ تن شمش آلیاژ AS7U3G عرضه می‌کند که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه ۱۵ دی ماه) که ۴۰ تن عرضه داشت، ۵۰ درصد افزایش یافته است.

منبع : بورس