کنور نرخ فروش محصولات خود را افزایش دادآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه از ابتدای مرداد ماه قیمت فروش محصول کنسانتره از ۱۳٫۵%متوسط نرخ فولاد خوزستان به ۱۶درصد و نیز گندله از ۲۱% به ۲۳٫۵% تغییر یافته است . بدین ترتیب کنور نرخ فروش محصولات خود را ۱۸ درصد افزایش داد و از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رساند.

مطالب مرتبط