اثر بنزین بر شرکت های پالایشیویژه 

نرخ بنزین به ازای هر لیتر در شش ماهه منتهی به شهریور برابر با 4676 تومان بوده است. در واقع پالایشگاه ها بنزین خود را به شرکت پالایش و پخش با قیمت های آزاد می فروشند و در واقع بنزینی که تا الان با قیمت های پایین تر عرضه می شد، به نوعی یارانه ای بود. بنابراین افزایش قیمت بنزین داخلی عملا بر عملکرد پالایشگاه ها به لحاظ نرخ تاثیری ندارد؛ چرا که قیمت فروش این شرکت ها عملا از قبل آزاد شده بود و مشتری این شرکت ها پالایش و پخش است.

اما از طرفی اگر افزایش نرخ منجر به کاهش مصرف داخلی بنزین شود شرکت های پالایشی می توانند مازاد تولید خود را صادر کنند که در این صورت منجر به افزایش سودآوری آنها نسبت به وضعیت فعلی خواهد شد.