افزایش تقاضا و قیمت آلومینیوم در بورس کالا ۵۹۰۰ تن محصول آلومینیومی معامله شد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، در روز یکشنبه هشتم دی ماه، چهار هزار تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.75 درصد شرکت آلومینیوم ایران در بورس کالا به قیمت پایه 224 هزار و 279 ریال به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شد که نسبت به آخرین معاملات انجام شده (یکشنبه اول دی ماه) 2.6 درصد یا معادل پنج هزار و 680 ریال به ازای هر کیلوگرم رشد داشت.

در روز یکشنبه هشتم دی ماه، شرکت‌ آلومینیوم ایران چهار هزار تن شمش خالص عرضه کرد که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه اول دی ماه) که 840 تن عرضه داشت، 376 درصد افزایش یافت.

همان‌طور که در نمودار 2 آمده است، تقاضا برای خرید شمش خالص آلومینیومی شرکت آلومینیوم ایران چهار هزار و 660 تن بود که نسبت به معامله پیشین (یکشنبه اول دی ماه) که یک هزار و 240 تن تقاضا برای خرید این محصول آلومینیومی وجود داشت، 276 درصد یا معادل سه هزار و 429 تن میزان تقاضا افزایش یافت.

در نهایت گفتنی است، امروز چهار هزار تن شمش معامله شد که نسبت به معامله پیشین که 840 تن معامله شد، 376 درصد افزایش مشاهده می‌شود.

شمش هزار پوندی با خلوص 99.7 درصدی شرکت المهدی

در روز یکشنبه هشتم دی ماه، یک هزار و 500 تن شمش هزار پوندی با خلوص 99.7 درصد شرکت المهدی در بورس کالا به قیمت پایه 223 هزار و 832 ریال به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شد که نسبت به آخرین معاملات انجام شده (دوشنبه دوم دی ماه) 2.3 درصد رشد داشت.

در روز یکشنبه هشتم دی ماه، شرکت المهدی یک هزار و 500 هزار تن شمش خالص عرضه کرد که نسبت به عرضه پیشین (دوشنبه دوم دی ماه) که میزان عرضه دو هزار تن بود، 25 درصد کاهش یافته است.

گفتنی است، تقاضا برای خرید شمش خالص آلومینیومی شرکت المهدی روز یکشنبه هشتم دی ماه در تالار اصلی، یک هزار و 460 تن بود که به همین میزان نیز معامله شد و 40 تن مابقی آن امروز به تالار مچینگ انتقال پیدا کرد؛ امروز یکشنبه هشتم دی ماه، در تالار مچینگ 40 تن تقاضا برای خرید آن وجود داشت و به همین میزان نیز معامله شد.

بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت ایرالکو

همان‌طور که در نمودار 3 آمده است، در روز یکشنبه هشتم دی ماه، 400 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت آلومینیوم ایران در بورس کالا به قیمت پایه 224 هزار و 279 ریال به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شد که نسبت به آخرین معاملات انجام شده (سه‌شنبه 26 آذر ماه) که این محصول به قیمت 230 هزار 119 ریال به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش شد، چهار درصد افزایش یافت.

در روز یکشنبه هشتم دی ماه، شرکت‌ ایرالکو 400 تن بیلت 7 آلیاژ 6063  عرضه کرد که نسبت به عرضه پیشین (سه‌شنبه 26 آذر ماه) که 460 تن عرضه داشت، 13 درصد کاهش داشته است.

تقاضا برای خرید بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت ایرالکو 400 تن بود که به همین میزان نیز معامله شد. در نهایت این شرکت در این روز 400 تن بیلت فروخت که نسبت به روز عرضه پیشین که میزان فروش 460 تن بود، 60 تن یا معادل 13 درصد کاهش یافته است.

بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان

در روز یکشنبه هشتم دی ماه، 80 تن بیلت 7 آلیاژ 6063 شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان در بورس کالا به قیمت پایه 238 هزار و 381 ریال به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شد که نسبت به معامله گذشته (یکشنبه اول دی ماه) که این محصول به قیمت 232 هزار 332 ریال به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش شد، 6 هزار و 49 ریال به ازای هر کیلوگرم رشد دارد.

امروز شرکت صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان نتوانست به دلیل نبود تقاضا، فروشی داشته باشد در حالی که در معامله گذشته (یکشنبه اول دی ماه) این شرکت توانست، 40 تن بیلت تولیدی خود را در بورس به فروش رساند.

منبع : فلزات آنلاین