الگوی قیمتی در ذوبویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

ذوب الگوی کنج را کماکان نشان می دهد و با توجه به رفتار ابزار تکنیکی خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 2150-1900 ریالی را مناسب ارزیابی می کنیم.
مقاومت سهم محدوده 2950-3250 ریالی است.
./restrict]

مطالب مرتبط