الگوی مهم در شاخص کلویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شاخص کل الگوی کلاسیکی را نشان داده و در صورتی که به محدوده زیر 2.1 میلیونی وارد نشود، شرایط الگویی رشد تا محدوده 2.4 میلیونی را نشان و خرید در اصلاح قیمتی را گزینه مناسبی می دانیم.
شکست مقاومت محدوده 2.21 میلیونی از منظر کوتاه مدت مهم است.

/restrict]

مطالب مرتبط