با انعقاد ۴۰۷ هزار قرارداد به ثبت رسید؛ ارزش ۷۰۰۰ میلیارد ریالی معاملات آتی زیره و زعفران در بورس کالاآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه  معامله گران در حالی این تعداد قرارداد را در هفت سررسید معاملاتی فعال در بازار منعقد کردند که در بازه زمانی مذکور بیش از ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ قرارداد آتی زعفران نگین با دوره تحویل آبان ماه ۱۳۹۸ منعقد گردید که ارزش این معاملات به حدود ۱۷۴۳ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال رسید. در قرارداد مذکور حجم و ارزش معاملات به صورت مشابه رشد ۱۰۱ درصدی را تجربه کردند.

معامله گران همچنین تعداد ۱۴ هزار و ۶۵۶ قرارداد آتی زعفران نگین را برای تحویل در پایان شهریور ماه منعقد کردند و ارزش ۱۲۸ میلیارد و ۸۸۷ میلیون ریالی را به ثبت رساندند که با توجه به پایان دوره معاملاتی سررسید مذکور حجم و ارزش معاملات با ۳۸ درصد افت همراه شد.

حجم معاملات سررسید مهر ماه قرارداد آتی زعفران نگین نیز به بیش از ۴۴ هزار و ۲۰۰ قرارداد و  ارزش معاملات آن به حدود ۳۹۷ میلیارد ریال رشد کرد.  در این سررسید نیز رشد ۹۱ درصدی برای حجم و ارزش معاملات به ثبت رسید.

در سررسید مهر ماه ۹۸ قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک نیز معامله گران ۷۴۵۳ قرارداد را به ارزشی حدود ۵۸ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال منعقد کردند که معاملات مذکور از نظر حجم با رشد ۳۸ درصدی و از نظر ارزش معاملات با افزایش ۴۸ درصدی همراه بود.

طی هفته گذشته تعداد ۵۱۴۲ قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک در سررسید آبان ۹۸ در حالی منعقد شد که ارزش معاملات سررسید مذکور با رشد ۳۰ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به حدود ۳۶ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رشد کرد.

طی هفته گذشته در بخش معاملات زیره سبز نیز معامله گران شاهد انعقاد تعداد ۷۸ هزار و ۱۷۳ قرارداد آتی زیره سبز به ارزش ۲۵۵۷ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال بودند که در نتیجه آن، حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته پیش از آن به ترتیب با رشد ۸۲ و ۱۰۵ درصدی همراه شد.

۶۶ هزار و ۷۵۹ قرارداد آتی زیره سبز نیز برای تحویل آذر ماه ۹۸ منعقد گردید و ارزش ۲۲۷۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریالی برای آن به ثبت رسید. شایان ذکر است قرارداد مذکور با ثبت ۴۸۲ و ۵۶۹ درصد رشد در حجم و ارزش معاملات بیشترین درصد تغییرات را نسبت به هفته پیش از آن تجربه کرد.

مطالب مرتبط