با صدور اطلاعیه ای اعلام شد؛ تغییر در ترکیب وجه تضمین قرارداد آتی زیره سبزآزاد 

به گزارش رهنمون سرمایه، بر اساس این اطلاعیه مطابق با بند ١٠ مشخصات قرارداد آتی زیره سبز در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی زیره سبز و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روز های اخیر، از روز دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۹۸ پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه ۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می شود.

همچنین مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان وجه تضمین اضافی به مبلغ وجه تضمین اولیه اضافه خواهد شد. بنابراین مبلغ وجه تضمین دریافتی برابر با ۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال باقی خواهد ماند.

مطالب مرتبط