بخش مسکن در سال ۹۸ زیر فشار بازار جهانی

قبلا هم گفته بودیم که بازار جهانی هم احتمال بالایی در کاهش نرخ رشد خواهد داشت و به همین دلیل تقاضا برای نفت افزایش جدی نخواهد داشت و بنابراین به عنوان یک اهرم جدی بخش مسکن را از ناحیه بخش خصوصی و بخش دولتی تحت فشار قرار خواهد داد. نتیجه این فشارها انقباض بودجه، عدم افزایش قابل توجه نقدینگی موثر، انقباض تقاضا به خاطر نرخ رشد منفی انتظاری برای سال ۹۸ خواهد بود که روند های زیر را در بخش مسکن ایجاد خواهد کرد.
اول، پیش بینی می شود که بخش مسکن در تمامی شهرها و مناطق کشور کاهش نیابد و کماکان قیمت ها بالا خواهند بود.
دوم، اگر نرخ ارز به چهارده یا پانزده هزار تومان و یا بیشتر برسد، نرخ مسکن هم بالاتر می رود ولی نه به اندازه ای که دلار بالا می رود.
سوم، بخش مسکن در سال نود و هشت افزایش خواهد داشت ولی این افزایش از نرخ تورم عمومی کشور کمتر خواهد بود.
چهارم، گشایش های اعتباری برای بخش مسکن بسیار محدود خواهد شد.
پنجم، تقاضا برای ساختمان های با اندازه کوچک کماکان خوب خواهد بود.
ششم، زمین در نواحی شهرهای بزرگ شروع به رشد میکند، هر چند که این روند مدتی است آغاز شده است.
هفتم، برای کسانی که اهل ریسک‌نیستند و‌ دنبال سودهای بالا هم نیستند بخش مسکن جای خوبی برای سرمایه گذاری است. ولی افزایش محدود قیمت و تفکیک ناپذیری مسکن و نیاز به نقدینگی بالا جذابیت این بخش را برای سرمایه گذاری کم کرده است. هشتم، حجم معاملات مسکن در سال جاری باز کاهش می یابد، ولی این کاهش موجب نمی شود که قیمت را با خود پایین ببرد.
نهم، پدیده رکود و قیمت های بالا توامان در بخش مسکن، همانند سال نود و هفت و بسیار شدید تر ایجاد خواهد شد.
دهم، افزایش قیمت در شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ احتمالا بیشتر خواهد بود.

به یادداشت دکتر مرتضی ایمانی راد