بررسی برای اولین بار سهم خاصویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شساخت از جمله سهمهای خاص بازار است و برای هر فعالی توصیه نمی شود.
سهم دارای شرایط ریسکی خاص بوده و در محدوده 35000-50000 ریالی نوسان را در روند شاهد هستیم و با پذیرش ریسک و رعایت حدضرر محدوده حمایتی 35000 ریالی می توان خرید در اصلاح قیمتی را در سهم مدنظر قرار داد.
مقاومت محدوده 50000 ریال بوده و شکست آن رشد تا محدوده 70000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را رعایت کنید.
شساخت
/restrict]

مطالب مرتبط