بررسی تکنوفاند سهمی بنیادی از گروه کانی غیرفلزیویژه 

مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 15 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته  22 میلیارد تومان بوده با کاهش 34 درصدی مواجه شده است.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود