بررسی تکنوفاند کچادویژه 

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

نگاهی بر شرایط بنیادی

کچاد در مرداد ماه فروش ۸,۰۲۲,۹۰۶ میلیون ریالی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل24  درصدکمتر شده  است.