بررسی تکنیکال مبین وان کیش

اوان و یک نکته مهم تکنیکی

با توجه به روند سهم و شکست مقاومت ساده قیمتی در محدوده 30500 ریالی، بالا آوردن حدضرر را توصیه می کنیم.

نزدیک شدن سهم به مقاومت روند صعودی بلند مدت دوری از معاملات هیجانی را نشان می دهد، اما آرایش RSI  و MACD  تمایل به رشد را همچنان نشان می دهند، لذا توصیه می کنیم سهامداران حدضرر را بالا آورده و سهامداری را مدنظر قرار بدهند.

خرید را مناسب نمی دانیم.

مقاومت های مهم پیش روی سهم محدوده 35000 ریال و 40000 ریال است.

تثبیت RSI  بر بالای مقاومت روند صعودی و نوسانی را کماکان نشان می دهد.