بررسی روند بازار از منظر رفتارشناسی

با سلام
زین پس در بخش تحلیل رفتاری بازار ( تالار نشین ) ،شما را با بخش های زیبای بازار آشنا می کنیم و همراه شما خواهیم بود تا بهترین سودها را حتی در بازار خنثی و منفی کسب کنید.
این روش حتی برای آنهایی که اطلاعات کمی از بازار سرمایه دارند مفید خواهد بود.