بررسی وسپهر از منظر نموداریویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

وسپهر در محدوده نوسانی 6700 الی 9000 ریالی قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 6000 ریالی خرید در اصلاح قیمتی را مناسب و شکست مقاومت بیان شده رشد تا محدوده 10500 ریالی نوسان و بعد از آن رشد تا محدوده 15500 ریالی را نشان میدهد.
دوری از معاملات هیجانی و رعایت حدضرر را به جد توصیه میکنیم.

./restrict]

مطالب مرتبط