بررسی وضعیت تولید و دریافت شیرخام طی ۲روز آینده در کارگروهی ویژه

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروه ویژه رصد وضعیت تولید شیر خام،توزیع و میزان ورودی آن توسط کارخانجات لبنی و شیر خشک به منظور تعیین عوامل تنش زا دربازار این محصول خبرداد.

وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی گفت: با پایش که توسط این کارگروه انجام خواهد شد امیدواریم منجر به کاهش قیمت مواد لبنی برای مصرف کنندگان شود.

وی افزود: این کارگروه ویژه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت نمایندگان اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های دامداری، صنایع لبنی و شیر خشک کشور تشکیل می شود.

رضایی اظهار داشت: در این نشست، نمایندگان دامداری های کشور صنایع لبنی و شیر خشک در مورد راه اندازی سامانه ای برای ثبت میزان تولید شیر خام از دامداری ها به تفکیک هر واحد تولید کننده، میزان دریافت شیر خشک توسط صنایع لبنی و صنایع شیر خشک توافق کردند.

وی افزود: با این توافق و ایجاد سامانه رصد و پایش، شیر تولید کشور شناسنامه دار می شود و حجم تولید، کیفیت و میزان دریافت آن توسط صنایع لبنی مشخص خواهد شد که برای تصمیم گیران و سیاستمداران نیز دارای اهمیت است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال گفت: در این نشست، ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار در مورد قیمت پایه مصوب ۲ هزار تومانی هر کیلوگرم شیر خام در درب دامداری ها با چربی ۳.۲ درصد و همچنین تعلق جایزه به ازای افزایش هر دهم درصد چربی، اعلام رسمی شد و دامداران و صنایع لبنی ملزم به رعایت این مصوبه هستند.

وی تصرح کرد: با توجه به این که در چند ماه اخیر میزان عرضه، تولید، تقاضا و قیمت شیر خام مورد مناقشه دامداران و صنایع لنبی کشور بود بعد از نشست های متعدد و بررسی های انجام شده کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلو گرم شیرخام را با چربی ۳.۲ درصد ۲ هزار تومان تعیین کرد.