بروزرسانی اول آذر شاخص کلویژه 

شاخص کل بورس تهران درچه شرایطی قرار دارد؟ ، در تحلیل زیر به بررسی نکات مهم آن می پردازیم.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

شاخص کل با اندکی تغییر از منظر جزییات ، اما با رعایت در کلیات روند صعودی و مطابق انتظار روند را در پیش گرفته است، با توجه به آرایش ایجاد شده، سهامداری و خرید در اصلاح های احتمالی پیش رو را با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 2.030 میلیونی کوتاه مدتی و میان مدتی 1.9 میلیونی مناسب می دانیم، شکست مقاومت 2.1 میلیونی رشد تا محدوده 2.2-2.3 میلیونی را نشان می دهد.

/restrict]

مطالب مرتبط