بمیلا در محدوده حمایتی است؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

بمیلا در محدوده حمایتی 7000 ریالی قرار دارد و با رعایت حدضرر حمایت بیان شده می توان سهم را مدنظر قرار داد.
ابزار تکنیکی مناسب است و مقاومت سهم محدوده 9350 الی 11000 ریالی است.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.
./restrict]

مطالب مرتبط