بهپاک برای خرید مناسب است؟ویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

بهپاک با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی و کانال نوسانی با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 6700 الی 5900 ریالی برای خرید مناسب است و مقاومت سهم محدوده 8400 ریالی است، شکست مقاومت رشد تا محدوده 11000 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را در روند خرید مدنظر قرار بدهید.

/restrict]

مطالب مرتبط