بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی دخل و خرج کشور سه شنبه به مجلس می‌رود

یک مقام مسئول از ارائه لایحه بودجه ۹۸ توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۹۸ کل کشور به مجلس در روز سه شنبه از سوی رئیس جمهور گفت: بودجه پیشنهاد شده دولت برای سال آینده حداقل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه، درآمدها و هزینه های یکسال دولت پیش بینی می شود که پس از پیشنهاد دولت به مجلس، پیش از پایان سال باید بررسی به تصویب برسد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، پانزدهم آذرماه هر سال است.