تثبیت شکست مقاومت و ادامه روند شاخص کلویژه 

شاخص کل بورس تهران کماکان در روند صعودی قرار داد و اعداد جدید را نشان می دهد در تحلیل زیر به بررسی روند شاخص کل و نکات مهم آن می پردازیم.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

مطالب مرتبط