تحلیلی جدید از مادیراویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

سهم در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 4850-4300 ریالی را مناسب و مقاومت را محدوده 7000 ریالی می دانیم.
نوسانگیری در محدوده بیان شده را نیز مطلوب و شکست مقاومت بیان شده رشد تا محدوده 9000 ریالی نوسانی و 13000 ریالی را دور از انتظار نشان نمی دهد.
/restrict]

مطالب مرتبط