تحلیل مختصر تکنیکی نماد کنورویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

با توجه به روند نموداری در نماد کنور با رعایت حدضرر محدوده۱۷۰۰۰ ریالی کوتاه و میان مدتی ۱۶۰۰۰ ریالی می توان خرید را مدنظر قرار داد و با شکست و تثبیت بر بالای مقاومت محدوده ۱۹۰۰۰-۱۸۵۰۰ ریالی رشد تا محدوده ۲۱۰۰۰_۲۲۰۰۰ ریالی کوتاه مدتی را دور از انتظار نمی دانیم.
/restrict]

مطالب مرتبط