تداوم رونق بازارهای فولاد جهان

در هفته پایانی سال ۲۰۲۰ شاهد تداوم رونق در بازارهای فولاد جهان بودیم و رشد قیمت بیلت، مقاطع طویل و همینطور مقاطع تخت فولادی در بازارهای جهانی به ثبت رسید. در مقابل اما ثبات نسبی قیمت های قراضه به ثبت رسید و بهای سنگ آهن واپسین روزهای سال را با کاهش نرخ پشت سر گذاشت و دلیل این اتفاق تصمیم چین مبنی بر کاهش تولید فولاد و اعلام این رویکرد به فولادسازان بود.

سنگ آهن

به گزارش فولاد ایران، هفته گذشته در بازار جهانی سنگ آهن قیمت های وارداتی خلوص ۶۲ درصد در آخرین روز از سال ۲۰۲۰  معادل ۱۵۹.۲ دلار در هر تن خشک سی اف آر ثبت شد که نسبت به هفته قبل حدود ۳ دلار افت داشت. قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۰ بیش از دوبرابر رشد را شاهد بود و برای دومین سال متوالی این ماده اولیه بین کومودیتی ها در سطح دنیا پیشتاز بوده است. هفته پایانی دسامبر دولت چین از فولادسازان خود خواست سال ۲۰۲۱ تولید را کاهش دهند تا از افت قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۱ اطمینان یابند.

در بازار صادرات ایران، آخرین قیمت ثبت شده سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد ۱۰۶.۷ دلار درهر تن فوب و سنگ آهن هماتیتی صادراتی خلوص ۶۱ درصد ایران نیز ۱۰۴.۶ دلار هر تن فوب بوده است.

قراضه

بازارهای قراضه اغلب هفته پایانی سال ۲۰۲۰ را با آرامش بیشتری سپری کردند. هفته پایانی دسامبر قیمت قراضه در بازار واردات ترکیه رشد آرام تری داشت و با کمتر از ۳ دلار بهبود ۴۷۷.۵ دلار در هر تن سی اف آر شد.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن ۶ دلار ارزان تر شده و به ۴۲۱ دلار در هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۴۷۵ دلار در هر تن سی اف آر بدون تغییر ماند. در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده از ۳۷۳ دلار به ۴۱۱ دلار در هر تن رسید.

بیلت

متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس هفته گذشته از ۵۷۵ دلار به ۶۰۴ دلار در هر تن فوب رسید. روزهای پایانی هفته نیز با توجه به نزدیک شدن به آخر سال، بازار ثابت بود.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی تا ۳ دلار رشد داشت و ۵۹۵ دلار در هر تن سی اف آر شد.

مقاطع 

آخرین قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس هفته گذشته با ۳۰ دلار رشد به ۶۷۰ دلار در هر تن فوب افزایش یافت. در چین قیمت میلگرد صادراتی کمتر از ۳ دلار ارزان تر شده ۶۲۷.۵ دلار هر تن فوب  شد. میلگرد صادراتی ترکیه آخر هفته ۶۴۰ دلار هر تن فوب بود در حالی که هفته قبل را در ۶۳۸ دلار هرتن فوب به پایان برده بود.

همچنین در بازار داخلی اروپا میلگرد ۵۴۵ یورو  هر  تن درب کارخانه و در ثبات بود. در بازار امریکا نیز میلگرد از ۶۹۳ دلار به ۷۳۲.۵ هر شورت تن درب کارخانه رسید.

ورق

ورق گرم صادراتی سی آی اس در هفته ای که گذشت تا ۴۰ دلار رشد داشته ۷۵۵ دلار هر تن فوب شد.
متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از  ۶۸۸ دلار به ۶۹۱ دلار هر تن فوب رسید.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم تا ۵ یورو رشد داشته ۶۶۵ یورو هر تن درب کارخانه شد. در بازار امریکا ورق گرم از ۹۹۹.۵  دلار به ۱۰۰۹.۲۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت.
همچنین هفته گذشته اسلب صادراتی ایران از ۵۳۸ تا ۵۵۰ دلار به ۶۲۳ دلار هر تن فوب رسید. اسلب سی آی اس هم از ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار به ۶۸۰ دلار هر تن فوب بهبود داشت.