تزریق کمتر از «یک همت» به صندوق تثبیت بازار

پستهای اخیر

سینا صالحی صدیق
View all posts
kia sanj
View all posts
میثم نجفی
View all posts
رضا بلندی
View all posts
علیرضا توبچی
View all posts
Ali moghadam
View all posts
hossein mahdavi
View all posts
تستی تستی
View all posts
mr_katirazan
View all posts
سپیده بهنام
View all posts

محسن علیزاده در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: با توجه به شرایط غیرعادی بازار سرمایه امروز جلسه شورای عالی بورس درباره تصمیماتی که در گذشته گرفته شده برگزار و چند تصمیم اساسی گرفته شود.

عضو ناظر شورای عالی بورس افزود: الزام قانونی بازارگردانی حقوقی‌ها، تزریق یک درصد صندوق تثبیت که باید الزاما بعد تصمیم جلسه امروز صورت بگیرد، استفاده از ابزار‌های قانونی، کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا اقداماتی است که امروز در دستور کار جلسه شورای عالی بورس قرار دارد.

وی با بیان اینکه با، اما و اگر‌هایی بخشی از یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده است گفت: کمتر از یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ واریز شده که نمی‌توان گفت این رقم برای حمایت بازار است.

علیزاده بیان کرد: ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان باید به بازار تزریق شود که در شرایط فعلی نیز بسیار کم است.