تزریق کمتر از «یک همت» به صندوق تثبیت بازار

پستهای اخیر

سید علی اکبر هاشمی راد
View all posts
مهدوی مهدوی
View all posts
rezataebe110
View all posts
09170188092
View all posts
hamidreza tavakoli
View all posts
علی افشار
View all posts
عبدالله
View all posts
مرتضی بیژن
View all posts
علی جبرییلی
View all posts
بهروز خسروانجم
View all posts

محسن علیزاده در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: با توجه به شرایط غیرعادی بازار سرمایه امروز جلسه شورای عالی بورس درباره تصمیماتی که در گذشته گرفته شده برگزار و چند تصمیم اساسی گرفته شود.

عضو ناظر شورای عالی بورس افزود: الزام قانونی بازارگردانی حقوقی‌ها، تزریق یک درصد صندوق تثبیت که باید الزاما بعد تصمیم جلسه امروز صورت بگیرد، استفاده از ابزار‌های قانونی، کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا اقداماتی است که امروز در دستور کار جلسه شورای عالی بورس قرار دارد.

وی با بیان اینکه با، اما و اگر‌هایی بخشی از یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده است گفت: کمتر از یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ واریز شده که نمی‌توان گفت این رقم برای حمایت بازار است.

علیزاده بیان کرد: ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان باید به بازار تزریق شود که در شرایط فعلی نیز بسیار کم است.