تلیسه از اصلاح تا مقاومتویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

حمایت سهم محدوده 3450 ریال بوده و خرید در اصلاح قیمتی را در تلیسه مناسب می دانیم، مقاومت نوسانی سهم محدوده 4450 ریال و شکست آن رشد تا محدوده 5500-6750 ریالی را نشان می دهد.
دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم.
/restrict]

مطالب مرتبط