توریل و مقاومت مهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

توریل به بالای مقاومت مهمی رسیده است و با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 9950 الی 8700 ریالی خرید در اصلاح قیمتی را با رعایت حدضرر مناسب و مقاومت را محدوده 13500 الی 19000 ریالی می دانیم.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.

./restrict]

مطالب مرتبط