ثفارس و نقاط حساسویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

ثفارس حمایت مهمی را در محدوده 28000 ریالی نشان داده و حمایت دیگر سهم در محدوده 23000 ریالی است، خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر حمایت های بیان شده را مناسب و مقاومت را محدوده 40000 و 52000 ریالی می دانیم، دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم.
/restrict]

مطالب مرتبط