جربه موفق فولاد مبارکه در کاهش مصرف آب قابلیت معرفی در یونسکو را دارد

به گزارش  رهنمون ، حجت الله ایوبی در بازدید از فولاد مبارکه گفت: توجهی که به کاهش مصرف آب و مسائل زیست محیطی در شرکت فولاد مبارکه شده است نشان از احترام این شرکت به محیط زیست دارد.
وی ادامه داد: عملکرد فولاد مبارکه در حوزه مصرف آب و توجه به محیط زیست یک رفتار متمدنانه است و در فضای کنونی کشور دیدن این موفقیت در اوج باعث افتخار است.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه با استفاده درست از تکنولوژی و پساب شهرهای اطراف هم مصرف آب خود را کاهش داده و هم بخشی از آب مورد نیاز خود را از این طریق تامین کرده و این تجربه موفقی است که قابلیت طرح و معرفی در سازمان یونسکو را دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد فولاد مبارکه از نظر استانداردهای جهانی از بسیاری شرکت های مشابه در جهان جلوتر است.

منبع : فارس