حرکت خساپا به سوی حمایتویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

خساپا به سوی حمایت محدوده 1500 -1450 ریالی در حرکت است و می توان با رعایت حدضرر حمایت بیان شده سهم را مدنظر قرار داد و مقاومت سهم محدوده 2150-2500 ریالی است.
حدضرر را رعایت کرده و از معاملات هیجانی در روند سهم دوری کنید.
./restrict]

مطالب مرتبط