حریل در دو کانال قیمتیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

حریل در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد و حمایت سهم محدوده 2300-2000 ریال و مقاومت سهم محدوده 2900-3500 ریالی است و می توان با رعایت حدضرر حمایت بیان شده و مقاومت بیان شده سهم را مدنظر قرار داد.
دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.
./restrict]

مطالب مرتبط