حمایت و مقاومت در ولساپاویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

ولساپا اگرچه در محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد اما با توجه به روند و شرایط بازار دوری از معاملات هیجانی را توصیه می کنیم.
در صورت تمایل به خرید حدضرر کوتاه مدتی 2300 ریالی را مدنظر قرار داده و حدضرر حمایت میان مدتی محدوده 1800 ریال را نشان می دهد.
مادامی که مقاومت محدوده 3400 ریالی در سهم شکسته نشده است، نمی توان به رشد بیشتر در سهم اشاره کرد.
ولساپا
/restrict]

مطالب مرتبط