حکشتی بر بالای مقاومتویژه 

 در تحلیل زیر به استراتژی معاملاتی مناسب و حمایت و مقاومت سهم اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

حکشتی بر بالای مقاومت قیمتی و ابزار تکنیکی قرار دارد و با توجه به رشد ایجاد شده و شتاب آن سهامداری را مناسب و خرید در پولبک به محدوده 18500 ریالی را می توان با هدف محدوده 24000-33000 ریالی مدنظر قرار داد.
حدضرر را محدوده 18000 ریالی قرار بدهید.

/restrict]

مطالب مرتبط