حکشتی و مقاومت مهمویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

حکشتی در محدوده مقاومتی ساده قیمتی و پیووتی قرار دارد و اگرچه مقاومت ابزار تکنیکی شکسته شده است، اما مادامی که مقاومت قیمتی شکسته نشده است، نمی توان به رشد بیشتر اشاره کرد.
لذا خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 15000-14500 ریالی و یا پس از تثبیت شکست مقاومت محدوده 20000 ریالی را با هدف محدوده 25000 و 33000 ریالی گزینه مناسب تری می دانیم.
/restrict]

مطالب مرتبط