خبهمن و کانال نوسانیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

خبهمن در کانال نوسانی 2100-3250 ریالی قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر محدوده 2100-2000 ریالی و فروش در محدوده مقاومتی 3250 ریالی را می توان مدنظر قرار داد، شکست مقاومت رشد تا محدوده 4000 الی 5000 ریالی را نشان میدهد

./restrict]

مطالب مرتبط