ختوقا در محدوده جذاب؟ویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

ختوقا در محدوده جذاب زیر 6000 ریال قرار دارد و با رعایت حدضرر محدوده 5000 ریالی سهامداری و خرید را مناسب و شکست و تثبیت بر بالای محدوده 6500 ریالی رشد تا محدوده 7700-8000 ریالی میان مدتی را نشان می دهد.
حدضرر را در روند رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط