خساپا در چنگال حمایت و مقاومتویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

خساپا با توجه به روند فوق و آرایش قیمتی و حجمی ایجاد شده با رعایت حدضرر محدوده 1450-1300 ریالی شرایط مناسبی را برای خرید پله ای در اصلاح قیمتی نشان می دهد.
مقاومت سهم محدوده 2150-2500 و 3350 ریالی است.
دوری از معاملات هیجانی در محدوده مقاومتی را توصیه می کنیم.
./restrict]

مطالب مرتبط