خشرق و یک الگوی زیباویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

خشرق با رعایت حدضرر محدوده 13000 ریالی کوتاه مدتی و نوسانی و میان مدتی 10500 ریالی شرایط مناسبی را برای رشد نشان می دهد و مقاومت سهم محدوده 16000 و 20000 ریالی است.
سهامداری و خرید با رعایت حدضرر های بیان شده حمایتی را می توان در اصلاح قیمتی مدنظر قرار داد.
/restrict]

مطالب مرتبط