خفنر در کانال حرکتی خاصویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

خفنر در محدوده حمایتی کانال خود قرار دارد و خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر حدوده 6400 ریالی را مناسب و مقاومت سهم را محدوده 10000-12000 ریال می دانیم.
خرید در اصلاح قیمتی را گزینه مناسب تری می دانیم.
/restrict]

مطالب مرتبط