در گفتگو با فعالان بازار و نمایندگان خانه ملت بررسی شد؛ مزایای اجرای طرح خرید توافقی زعفران در بستر بورس کالاآزاد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در شرایطی از اجرای دستورالعمل خرید توافقی زعفران در سال ۱۳۹۸ با همکاری بورس کالای ایران و در قالب گواهی سپرده کالایی خبر داده که این طرح در سال ۱۳۹۶ در بورس با موفقیت اجرایی شد؛ به طوری که به گفته زعفران کاران و فعالان این بازار، اجرای این طرح رضایت فعالان این حوزه را در پی داشت و همگی از تکرار این تجربه مثبت استقبال می کنند. در ادامه، نظر برخی فعالان بازار زعفران را پیرامون مزایای اجرای این طرح در بستر بورس می خوانید.

به گزارش رهنمون سرمایه: