دکپسول و کانال حرکتیویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

دکپسول دو حمایت در روند را نشان می دهد، محدوده 71500 و 60000 ریالی ، خرید در اصلاح قیمتی با رعایت حدضرر کوتاه و میان مدتی بیان شده را مناسب و مقاومت سهم محدوده 92500 ریالی است، شکست این محدوده رشد تا محدوده 115000 ریالی را نشان می دهد.
دوری از معاملات هیجانی و رعایت حدضرر را به جد توصیه می کنیم.

./restrict]

مطالب مرتبط