رانفور از حمایت تا مقاومتویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

رانفور حمایت مناسبی را در محدوده 3600-3250 ریالی نشان میدهد و با رعایت حدضرر حمایت دوم بیان شده می توان سهم را مدنظر قرار داد و شکست مقاومت محدوده 4700 ریالی و تثبیت بر بالای آن رشد تا محدوده 6100 و 7800 ریالی را نشان می دهد.
حدضرر را در روند رعایت کنید.

./restrict]

مطالب مرتبط