رشد درآمد‌های “فروی” از تسعیر ارز

جمع درآمد‌های عملیاتی شرکت با ۵۵ درصد افزایش به ۲ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال رسیده که نسبت به پارسال افزایش ۵۵درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش واحد رهنمون ،، شرکت ذوب روی اصفهان در سال گذشته و بر اساس گزارش حسابرسی شده، موفق به کسب سود خالص ۱.۲۹۵ میلیارد ریالی و معادل ۲.۱۵۹ ریالی به ازای هر سهم شده که سود  خالص شرکت در مقایسه با گزارش حسابرسی نشده شرکت افزایش ۱۲۰ میلیارد ریالی را نشان می‌دهد.

افزایش سود در گزارش حسابرسی شده

دلیل این افزایشرشد درآمد ‌های ناشی از تسعیر ارز بوده؛ در حالی که در گزارش حسابرسی نشده و در بخش سایر درآمدها، سود ناشی از تسعیر ۷۰ میلیارد ریال بوده، این سود در گزارش حسابرسی شده به ۱۹۶ میلیارد ریال رسیده است.

جمع درآمد‌های عملیاتی شرکت با ۵۵ درصد افزایش به ۲ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال رسیده که نسبت به پارسال افزایش ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد. محصول اصلی شرکت شمش روی  بوده که در سال گذشته به میزان ۹.۹۷۰ تن به فروش رسیده و از این مقدار معادل ۷.۲۱۷ تن به صورت صادراتی به فروش رسیده است.

مقادیر فروش شمش روی نسبت به سال گذشته افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد و رفع موانع صادرات محصولات شرکت را می‌توان اصلی‌ترین عامل رشد مقداری فروش در نظر گرفت.

لازم به ذکر است، در سال گذشته بیش از ۱۴۰ هزار تن شمش روی در کشور تولید شده که تنها ۳۴ هزار تن آن در داخل کشور مصرف می‌شود و سایر تولیدات به کشور‌های دیگر صادر می‌شود.

 نرخ فروش  متوسط هر تن شمش روی در سال گذشته به حدود ۲۷۰ میلیون ریال رسیده و این نرخ در آخرین گزارش ماهیانه شرکت معادل ۳۱۲ میلیون ریال بوده است.

سایر محصولات شرکت شامل کیک روی و سولفور سرب که در سال گذشته به ترتیب معادل ۱۰۷ و ۹۹ میلیارد ریال محقق شده است.
مواد اولیه اصلی مصرفی که بیش از ۷۵ درصد از بهای تولید شرکت را به خود اختصاص می‌دهد، عمدتا شامل خاک کم‌عیار و پرعیار روی و همچنین ذغال سنگ و مواد شیمیایی است.