رشد قابل توجه فروش در کیمیاویژه 

کیمیا در مرداد ماه فروش ۱۶۵,۳۳۴ میلیون ریالی را به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل۱۰۶  درصدبیشتر شده  است.

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود