رشد ۱۱ درصدی و درگیر با مقاومت مهم

وخاور با توجه به رون فوق در ادامه تحلیل گذشته موفق به شکست مقاومت خود شده است و روند صعودی را نشان می دهد.

مقاومت مهم سهم محدوده 2900 ریال بوده و شکست این محدوده رشد تا محدوده 3200 الی 3500 ریال را نشان می دهد.

دوری از معاملات هیجانی و بالا آوردن حدضرر را توصیه می کنیم.

حمایت سهم محدوده 2550 ریال است.