روند معاملات در بازار امروز

به گزارش رهنمون سرمایه، امروز بازار سهام فعالیت خود را با رشد تقاضا آغاز می کند و بنظر می رسد بازار تحت تاثیر خبرهای مثبت از سهام عدالت و تصمیم دارندگان آن به نگهداری در کنار رشد نفت می تواند محرک بازار باشد اما گزارش ها نیز در حال انتشار است و این روزها دیگر نباید به موج سواری دلخوش کرد و بهتر است که گزارش مالی شرکت ها را بیش از هر وقت دیگر مد نظر قرار داد.

گروه بانکی با اقبال بانک ملت همراه خواهد شد ولی بنظر می رسد سایر بانکی های با گزارش های مثبت و تراز مثبت نیز بتوانند مورد توجه قرار گیرند. بانک تجارت نیز شرایط خوبی دارد.

در گروه خودرو نمی توان انتظار خوبی از خودروسازان داشت . گزارش ماهانه خزامیا نسبتا خوب بوده و بیش از دو برابر سال گذشته طی دو ماه اخیر فروش داشته است.

در گروه پتروشیمی ، شیران از فروش شپنا ، سود خوبی شناسایی کرده و انتظار رشد سهم واتی نیز می رود.