روند نموداری ، نماد قچارویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

قچار با توجه به روند فوق و آرایش ابزار تکنیکی با رعایت حدضرر کوتاه مدتی 10500 ریالی و میان مدتی 8400 ریالی سهامداری و خرید را مناسب نشان داده و با شکست مقاومت محدوده 14000 ریالی رشد تا محدوده 19000 ریالی را دور از انتظار نمی دانیم.
حدضرر را رعایت کنید.
/restrict]

مطالب مرتبط