روی جهانی کماکان می تازد

روی جهانی با شکست مقاومت و تثبیت بر بالای محدوده 2700 دلاری مطابق انتظار تداوم رشد را در پیش گرفته و مقاومت پیش رو را محدوده 3200 دلاری می دانیم، شکست خط روند نزولی و محدوده 3600 الی 3650 دلاری رشد بیشتری را نشان داده و توصیه می کنیم در نمادهای وابسته به قیمت روی جهانی، سهامداری را مدنظر قرار داده و حدضرر را بالا بیاورید.