زبینا بالای مقاومت استویژه 

در تحلیل زیر به حمایت و مقاومت مهم و استراتژی مناسب معاملاتی اشاره شده است؟

این مطلب مخصوص اعضای سایت می باشد

اگر عضو سایت هستید بر روی دکمه " ورود " و در غیراینصورت جهت عضویت در سایت اقدام کنید

عضویت در سایت

ورود

زبینا با توجه به روند ابزار تکنیکی و قیمتی بر بالای محدوده مقاومتی قرار دارد و با توجه به آرایش ایجاد شده خرید در اصلاح قیمتی را مناسب می دانیم.
حمایت سهم را محدوده 3500 الی 3300 ریال است و خریددر اصلاح قیمتی را با رعایت حدضرر مناسب می دانیم.
مقاومت سهم محدوده 4250 ریالی کوتاه مدتی بوده و شکست آن رشد تا محدوده 6000 ریالی را نشان می دهد.

./restrict]

مطالب مرتبط